top of page

Over de Podcast

 

In 2007 begon ik als vrijwilliger en mediamaker bij wetenschappelijke organisaties die psychedelisch onderzoek ondersteunen voor mentale gezondheid. Tijdens mijn freelance carrière heb ik, naast reguliere commerciële klanten, ook gewerkt voor 'harm reduction' organisaties. Met overheidssteun hielp ik teams bij het ontwerpen van campagnes voor onder andere de GGD en de Politie. Ik leidde meerdere campagnes over genotmiddelen en merkte een duidelijk verschil tussen psychedelica en andere middelen; waar sommige destructief zijn, hebben anderen aanzienlijk potentieel als psychische medicatie, bijvoorbeeld voor mensen met ernstige PTSS. Deze middelen hebben ook risico's, maar de therapeutische toepassing van psychedelica neemt toe.

 

Maar hoe staat Nederland hierin?

Psychedelica ondergaat momenteel een 'psychedelic renaissance'. Patenten, onderzoeken en nieuwe bedrijven schieten in deze industrie als paddenstoelen uit de grond. De wetenschap ziet grote therapeutische kansen, mits risico's worden meegewogen.

Tijdens mijn werk ontmoette ik oorlogsveteranen die, onder professionele begeleiding, met bepaalde plantmedicijnen weer van het leven leerden genieten. Ik luisterde naar een man die z'n coke verslaving overwon na een DMT trip, en iemand anders die door het'microdosen' van truffels geen zin meer had in haar dagelijkse sigaret. Deze veranderingen gingen vaak gepaard met diepere inzichten die een diepe indruk op mij maakte.


In de laatste tien jaar kwam meer BN'ers, hollywoodsterren en ondernemers uit de kast zoals Steve Jobs en Katja Schuurman. Ze spraken openbaar over hun gebruik van psychedelica, maar niet zonder schrikreactie.

Hoe zit dat toch. Er hangt duidelijk een stigma om psychedelica. Is dit terecht? In mijn podcast ga ik in gesprek om te zien hoe nuchter Nederland omgaat met de opkomst van psychedelica. Ik behandel meerdere vraagstukken. Hoe werken psychedelica precies? Wat zeggen nationale pioniers op dit gebied?

 

Ik hoop een transparant en nuchter dialoog te hebben met experts, overheidsinstanties, ondernemers, en onderzoekers die in Nederland kijken hoe we psychedelica een veilige plek kunnen geven in onze maatschappij.

 

Nederland verdient een heldere podcast over dit onderwerp.

Door: Koen Oosterbroek

Wil jij bij de podcast aanwezig zijn of zoek je contact? Mail mij dan hier.

Disclaimer: Let op dat het onderzoek naar psychedelica nog steeds in volle gang is. De informatie in deze podast is geen officieel advies, en is niet ter promotie van het gebruik van psychedelica. Zorg altijd dat je andere bronnen tot je neemt, en volg altijd lokale wetten. 

Graphic.jpg
bottom of page